Kuva Kemijärven kirkkosalista

Kemijärven seurakunta

Kemijärven seurakunta halusi varmistua induktiosilmukoiden toimivuudesta kuulolaitteen käyttäjien yhdenvertaisen palvelun mahdollistamiseksi

Ennen Qlu-kartoitusta Kemijärven seurakunnan henkilöstö ei tiennyt tarkalleen, missä ja miten induktiosilmukka toimii tai kuuluu. Qlu laatukartoitti Kemijärven kirkon kirkkosalin, Seurakuntatalon Seurakuntasalin ja Rippikoulusalin induktiosilmukkajärjestelmien kuuluvuuden. Qlu-kartoituksessa signaalin laatu mitattiin kuuntelutilasta ja tilasta laadittiin mittaustuloksiin perustuva kuuluvuuskartta. Qlu-kartoitusten yhteydessä tehtiin myös laitepäivitykset, joiden avulla kuuluvuutta saatiin heti parannettua. Lopuksi tilojen kuulemisolosuhteet tehtiin näkyväksi niin henkilökunnalle kuin seurakunnan tiloissa vieraileville kuulolaitteen käyttäjille kuuluvuuskarttojen avulla.

Seurakuntatalon kuuluvuuskarttoihin voit tutustua osoitteessa: Kemijärven seurakuntatalo: Seurakuntasali - Qlu Oy ja kirkkosalin kuuluvuuskarttaan osoitteessa: Kemijärven kirkko: Kirkkosali - Qlu Oy

"Tulokset olivat valaisevia; olimme eläneet osittain luulojen varassa. Kartoituksen yhteydessä saimme laitepäivityksillä kuuluvuuden paljon tasalaatuisemmaksi ja häiriöttömämmäksi. Kartoituksen yhteydessä saimme myös asiantuntevat ehdotukset, millaisilla pienillä muutoksilla induktiokuuluvuutta ja myös akustista äänentoistoa voitaisiin entisestään parantaa."
Tapio Hintikka, Kemijärven seurakunnan talouspäällikkö