Negatiivisten mielikuvien ja leimautumisen uhan vuoksi kuulokojeen käyttäjät eivät usein halua kertoa muille kuulovammastaan. Kun hyvän kuulemisen alueet tilassa on merkitty kuuluvuuskarttaan, kuulolaitteen käyttäjä voi itse valita sen mukaan paikkansa, missä kuuluvuus on paras mahdollinen.


Kuinka järjestetään kuuloesteetön kongressi?

Ei näin:
Kongressi on suuressa, kaikuisassa tilassa, jossa on paljon ihmisiä ja taustamelua. Etäisyyksien vuoksi huulioiden näkeminen on vaikeaa. Vaikka ääntä vahvistetaan PA-laitteiden avulla, kuulolaitteen käyttäjän on erittäin vaikea kuulla selkeästi puheita, musiikkia tai videoita.

Vaan näin:
Kongressitilaan on asennettu induktiosilmukkajärjestelmä, jonka avulla kuulolaitteen käyttäjä kuulee esiintyjän äänen suoraan omaan kuulolaitteeseensa ilman taustamelua tai akustiikasta aiheutuvia häiriöitä. Erillisiä lisälaitteita ei tarvita. 

Kuulemiskokemuksen kannalta parhaan paikan voi tarkistaa etukäteen palvelusta kuulokuvat.fi

Esteetön tapahtuma viestii , että järjestäjä on vastuullinen yhteiskunnallinen toimija, joka noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta. Esteettömän tapahtuman avulla voidaan lisätä tapahtumien osallistujamäärää, saada lisää tyytyväisiä asiakkaita ja siten parempi tuotto tapahtumalle.
 

Tampere-talolla kuuluu hyvin

Tamperetalo 

Kuva: Tampere-talo Osakeyhtiö / Laura Vanzo

Tampere-talo on Pohjoismaiden suurin konsertti- ja kongressikeskus. Vuodessa kävijöitä on lähes puoli miljoonaa. Tiloihin pääsee kulkemaan esteettömästi ja kuulolaitteen käyttäjät myös kuulevat tilaisuuksien ohjelman esteettömästi.

Qlu asensi Tampere-talon Isoon saliin permannolle ja parvelle modernit vaihesiirtosilmukka-järjestelmät entisien silmukoiden tilalle. Permannon silmukka asennettiin salin keskelle ja sisäänkäynnistä katsoen oikeaan reunaan taakse. Näihin paikkoihin asentaminen onnistui muiden rakenteiden kannalta tarkoituksenmukaisesti hyödyntäen mm. ilmanvaihtokanavia. Asennus onnistui nopeasti ilman lattian betonirakenteiden rikkomista eikä salin toimintoja tarvinnut keskeyttää.

Vastaava äänijärjestäjä Kai Saastamoinen kiittelee sitä, ettei järjestelmää ole tarvinnut säätää kertaakaan kuluneen kahden vuoden aikana, vaan toimintavarmuus on ollut aina taattu. Myös vierailevat yhtyeet ovat voineet kytkeä omat soittimensa ja miksauslaitteensa järjestelmään, eikä silloinkaan induktiosilmukkajärjestelmä vaadi säätöjä.

Tampere-talon Iso Sali. Kuva: Tampere-talo Osakeyhtiö / Joonas Loueranta

Henkilökunta on ollut erittäin tyytyväinen uuden silmukkajärjestelmän toimintaan. Aiemmin suoraan näyttämön edestä kulkeva silmukka saattoi häiritä sähköisiä soittimia, jolloin silmukka oli kytkettävä pois päältä. Kuulolaitteen käyttäjät eivät voineet olla varmoja induktiosilmukan toiminnasta, joten he varmistivat asian kysymällä vahtimestarilta tai lipunmyynnistä, jotka joutuivat kysymään asiaa edelleen teknikoilta. Nykyään induktiosilmukka on aina toiminnassa eikä estosilmukan ansiosta häiriöitä soittimien kanssa synny. Tampere-talon vakioasiakkaissa on useita kuulolaitteen käyttäjiä ja nyt heidän ei tarvitse enää kysellä, onko silmukka päällä.

Iso Sali, induktiosilmukan kuuluvuuskartta 

Tampere-talon Iso Sali, permanto, induktiosilmukan kuuluvuuskartta. Kuva: Qlu Oy

Myös Pienen salin silmukka uusittiin. Maestro- ja Riffi-saleihin sekä kongressitilana käytettävään Duetto-saliin Qlu:n yhteistyökumppani Studiotec asensi uudet silmukat. Duetto-sali voidaan tarvittaessa jakaa kahteen osaan. Kummallakin puolella on oma silmukka, jonka toiminta-alue on uuden teknologian ansiosta pystytty rajaamaan tarkkaan siten, että toisen puolen silmukkasignaali ei ylikuulu jaetun salin toiselle puolelle.

Jokaisen tilan sisäänkäynnin yhteyteen on asennettu kuuluvuuskartta, josta kuulolaitteen käyttäjä voi valita kuuntelemiskokemuksen kannalta parhaan mahdollisen paikan. Tummanvihreällä on merkitty paikat, jossa silmukka täyttää standardin SFS-EN 60118-4 vaatimukset.