Esteettömyys on laaja käsite. Se pitää sisällään tilat ja ympäristön, jossa kaikkien on helppo liikkua, palvelut ja tavarat, jotka ovat kaikkien käytettävissä sekä informaation, joka on kaikkien saavutettavissa. Kuuloesteettömyys on näkymätöntä ja jää siksi usein huomaamatta. Kuinka voi asioida virastossa, pankissa tai apteekissa, jos ei kuule virkailijan puhetta? Ei voi nauttia konsertista, teatteri- tai elokuvaesityksestä, mikäli kuunteluolosuhteet eivät ole esteettömät. Osallistuminen päätöksentekoon esim. politiikassa tai yrityselämässä on mahdotonta, mikäli kokoussalit on suunniteltu vain normaalikuuloisille.

Kuulovammojen yleisyys
Kuulovamma eristää ja rajoittaa elämää huomattavasti. Erilaisia kuulovikoja tai kuulon alenemaa arvioidaan olevan noin 750 000 suomalaisella. Noin 300 000 suomalasta hyötyisi merkittävästi kuulokojeen käytöstä.  Kuulokojetta käyttää runsaat 100 000 suomalaisista.

Kuulolaitetta käyttävien määrä lisääntyy kansakunnan ikääntyessä ja kuuroina syntyneille lapsille asennettujen sisäkorvaistutteiden määrän kasvaessa. http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/sisakorvaistute/

Kuulemiseen erilaisissa tilaisuuksissa vaikuttavat melutaso, akustiikka ja äänentoisto.  Kuulolaitteita käyttävien ihmisten kuulemisen kokemukseen vaikuttaa näiden lisäksi myös äänensiirtojärjestelmän toiminta.  Yleisimmin käytetty, kuulolaitteen käyttäjän kannalta edullisin ja helppokäyttöisin äänensiirtojärjestelmä on induktiosilmukka.

http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/apuvalineet/induktiosilmukka/

Jotta kaikki kuulisivat toivotulla tavalla, täytyy akustiikkaa, äänentoistoa ja induktiosilmukan toimintaa tarkkailla ja huoltaa. Kuuloesteettömyydellä on merkitystä!

Lisää tietoa kuulemisesta löydät tästä linkistä: www.kuuloliitto.fi