Palvelupistesilmukka mahdollistaa yhdenvertaisen palvelun tarjoamisen kuulolaitteiden käyttäjille. Yhdenvertaisuuslaki ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimus velvoittaa kohtelemaan ihmisiä yhdenvertaisesti, eikä ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Tämän lisäksi palvelupistesilmukka helpottaa palveluhenkilökunnan jokapäiväistä toimintaa. Heidän ei tarvitse korottaa ääntään tai pelätä, että ulkopuoliset kuulevat asiakkaan kanssa käydyn keskustelun.

Palvelupistesilmukan tyypillisiä käyttökohteita ovat info-pisteet, apteekit, pankit, vakuutusyhtiöt, lippupisteet, rahanvaihtopisteet, neuvonnat ja ravintoloiden palvelutiskit. Rakennusmääräykset eivät ota kantaa palvelupistesilmukoihin, koska ne asennetaan kalusteisiin, ei kiinteisiin rakenteisiin. Yhdenvertaisuuslain mukaan palvelupistesilmukka pitäisi olla kaikissa palvelupisteissä yhdenvertaisen kohtelun mahdollistamiseksi.

Pyydä tarjous palvelupistesilmukasta
Qlu toimittaa korkealaatuisia palvelupistesilmukkajärjestelmiä, jotka on täyttävät standardin SFS-EN 60118-4 laatuvaatimukset. Palvelupistepakettiin valitaan aina kohteeseen parhaiten soveltuva induktiosilmukkavahvistin Qlu:n laboratoriossa testatuista ja laadultaan hyväksi havaituista vahvistimista sekä vahvistimelle suunniteltu ja testattu silmukka-antenni. Silmukkavahvistin säädetään ja testataan asennuksen yhteydessä SFS-EN 60118-4 standardin mukaisesti palvelupiste julkaistaan kuulokuvat.fi -palvelussa. Tarjouksen laskemista varten tarvitsemme tiedot palvelupisteen tiskin/pöydän valmistusmateriaalista ja valokuvat palvelupisteestä edestä päin ja palvelutiskin tai pöydän alta. Täytä em. tiedot ja kontaktitietosi alla olevaan listaan, niin saat meiltä tarjouksen 48 tunnin sisällä tai seuraavana arkipäivänä.
1000 characters left