Hyvä kuulemisympäristö opetutustiloissa on ensiarvoisen tärkeä oppimisen kannalta. Kuulolaitteen käyttäjille asia on vielä normaalikuuloisiin verrattuna moninkertaisesti tärkeämpää. Opetustilojen kuuloesteettömyyden peruslähtökohta on aina hyvä akustiikka, mutta kuulolaitteen käyttäjät tarvitsevat vielä sen lisäksi hyvin toimivan äänensiirtojärjestelmän. Induktiosilmukka opetustiloissa on käyttäjien mielestä paras äänensiirtoratkaisu opetukseen ja se on myös yksinkertaisin järjestelmä opettajan kannalta.

Induktiosilmukka tuo puhujan lähelle kuulolaitteen käyttäjää

Suurissa luentosaleissa luennoitsijan ja yleisön etäisyys on metrejä ja joskus jopa yli 20 metriä. Vaikka salissa on kuinka hyvä äänentoisto tahansa, kaiuttimien ja kuulolaitteen väliin jää suuri määrä häiriötekijöitä ja tämän lisäksi mahdollisesti huono akustiikka heikentää puheen ymmärrettävyyttä. Induktiosilmukkaa käytettäessä luennoitsijan akustinen etäisyys kuulolaitteen käyttäjästä on sama kuin hänen etäisyytensä mikrofonista. Mitä lähempänä mikrofonia hän puhuu, sitä vähemmän huono akustiikka ja ympäristön häiriöt, kuten häly, vaikuttavat kuulolaitteeseen siirrettävän äänen laatuun. Myös AV-laitteiston äänilähteiden, kuten mikrofonit ja multimedialaitteet, pitää olla korkealaatuisia ja oikein säädettyjä, jotta induktiosilmukkaan saadaan johdettua mahdollisimman laadukas ja selkeä ääni.

Induktiosilmukka lisää yhdenvertaisuutta

Luokkahuoneissa opettaja on suhteellisen lähellä kuulolaitetta käyttäviä oppilaita, eikä opettajalla ole välttämättä käytössä mikrofonia. Miksi siellä sitten tarvitaan induktiosilmukkaa? Huonokuulonen oppilashan voi istua eturivissä lähellä opettajaa. Tähän on ainakin kaksi merkittävää syytä - yhdenvertaisuus sekä multimedia- ja etäopetuslaitteet! Induktiosilmukan kautta opetuksessa käytettävien eri opetusmuotojen ääni kuuluu induktiosilmukan kautta yhtä hyvin takariviin kuin eturiviinkin, eikä huonokuuloista oppilasta pakoteta istumaan kuulon takia eturivissä.

Mikrofoneja on moneksi

Mikrofoni vangitsee puhujan äänen selkeimmin silloin kun se on lähellä puhujaa (10-50cm) ja osoittaa suoraan puhujan suuta kohti. Tällöin ääni siirtymä akustinen matka jää mahdollisimman lyhyeksi. Tähän tarkoitukseen käytetään lähelle suuta sijoitettavia langattomia madonnamikrofoneja ja solmiomikrofoneja. Langallisista mikrofoneista parhaita ovat pöydälle sijoitettavat joutsenkaulamikrofonit, jotka on helppo suunnata puhujaa kohti.

Modernit mic-array tyyppiset mikrofonijärjestelmät koostuvat useista samaan koteloon sijoitetuista mikrofoneista, jotka aktivoituvat sen mukaan mistä suunnasta mikrofoni havaitsee ääntä. Niillä päästää yleensä lähes yhtä hyvään lopputulokseen kuin lähimikrofoneilla, jos mikrofoniarray voidaan sijoittaa kattoon tai pöydälle riittävän lähelle luennoitsijaa/opettajaa. Haittapuolena on laitteiston korkea hinta.

Multimedialaitteiden haasteet

Opetuksen apuna käytetään paljon erilaista multimediasisältöä. AV-laitteiston pitää olla säädetty niin, että kaikissa opetustilanteissa kaikki ääni, mikä kuuluu kaiuttimista kytkeytyy myös induktiosilmukkaan. Etenkin videoneuvottelulaitteistot ja niihin perustuvat etäopetuslaitteistot ovat haasteellisia, sillä induktiosilmukkavahvistimelle pitää kytkeä sekä tuleva että paikallinen ääni.

Eivätkö henkilökohtaiset apuvälineet korvaa induktiosilmukkaa opetustiloissa?

Opettajan työ on kiireistä ja oppilaat siirtyvät luokasta toiseen. Kuulolaitteen henkilökohtaiset apuvälineet, kuten etämikrofoni, vaativat paljon sekä oppilaalta, että opettajalta. Puheen siirtäminen mikrofonista kuulolaitteeseen on periaatteessa yksinkertaista, oppilaan pitää vain muistaa ladata etämikrofonin akut ja viedä etämikrofoni opettajalle. Siihen se yksinkertaisuus sitten loppuikin. Miten toimitaan, jos luokassa toistetaan opetusvideo tai seurataan etäopetusta Zoomin tai Teamsin välityksellä? Kuka osaa kytkeä henkilökohtaisen laitteen luokan AV-järjestelmään, jos laitteesta ylipäätään löytyy tarvittavaa audiosisääntuloa? Todennäköisesti ei kukaan, vaikka riittävät audiojohdot jostakin löytyisikin. Induktiosilmukka opetustiloissa toteutetaan siten, että se on aina käyttövalmis. Opettajan pitää vain muistaa puhua mikrofoniin.

Aalto-yliopisto ja Tampereen yliopisto näyttävät mallia

Aalto-yliopistolla ja Tampereen yliopistolla on kiinnitetty esimerkillisesti huomiota opetustilojen kuuloesteettömyyteen. Olemassa olevat induktiosilmukkajärjestelmät on laitettu kuntoon ja induktiosilmukoiden kuuluvuudesta on tehty standardin mukaiset kuuluvuuskartat. Tampereen yliopisto varusti myös kaikki info-pisteensä palvelupistesilmukalla.

Koulurakennuksissa kuuloesteettömyys vaihtelee paikkakunnasta ja rakennuksen iästä riippuen todella paljon. Vanhoissa koulurakennuksissa induktiosilmukka löytyy lähinnä juhla/voimistelusalista. Uudisrakennuksiin induktiosilmukoita tehdään enemmän, mutta kaikkiin luokkiin silmukkajärjestelmä asennetaan vieläkin liian harvoin. Rakennusvaiheessa tehty induktiosilmukkajärjestelmä maksaa noin 1/10 jälkikäteen asennettavasta järjestelmästä.

Aktiivinen T-merkki kertoo luennoitsijalle induktiosilmukan toiminnasta

"En minä tarvitse mikrofonia, minulla on kuuluva ääni" kuullaan esiintyjän turhan usein perustelevan mikrofonikammoansa. Totta, ei puhuja sitä välttämättä tarvitsekkaan, mutta kaikki yleisössä olevat kuulolaitteen käyttäjät varmasti tarvitsevat! Induktiosilmukasta ei ole mitään hyötyä, jos esiintyjä ei puhu mikrofoniin. Mistä esiintyjä sitten tietää, että hänen äänensä kuuluu induktiosilmukan kautta? Tähän ratkaisu on aktiivinen T-merkki, joka kehitettiin Ruotsissa auttamaan opettajia luokissa, joissa on induktiosilmukka. Aktiivinen T-merkki loistaa vihreänä silloin kun induktiosilmukkajärjestelmä siirtää opettajan tai muun opetuksessa käytettävän äänilähteen äänen oikealla voimakkuudella induktiosilmukan kautta kuulolaitteisiin. Jos merkki vilkkuu vihreänä, opettaja puhuu liian kaukana mikrofonista tai multimedialaitteiden äänen voimakkuus on liian pienellä. Jos merkki on harmaa, silmukkaan ei mene lainkaan ääntä.

Kuuloesteettömät opetustilat löytyvät kuulokuvat.fi -palvelusta

Voit etsiä paikkakuntasi kuuloesteettömiä opetustiloja ja muita kokoontumistiloja helpostivalitsemalla kuulokuvat.fi -palvelun "Hae ehdotuksia" -valikosta kategoriaksi Koulu/Oppilaitos/Yliopisto/Korkeakoulu ja haluamasi paikkakunnan. Jos induktiosilmukka opetustiloissa on Qlu-kartoitettu, löytyy se kuulokuvat.fi -palvelusta.

 

 

Jos haku ei tuota tulosta, voit katsoa Hae ehdotuksia -toiminnolla, onko kukaan ehdottanut kyseiseen rakennukseen parannuksia tai Qlu-kartoitusta. Jos ehdotus löytyy, voit äänestää sitä hyödylliseksi ehdotukseksi ja otamme tilan omistajaan yhteyttä ehdotuksen pohjalta.

 

Jos ehdotusta ei löydy, voit tehdä sellaisen "Tee ehdotus ja vaikuta kuulemiskokemukseen" valikon kautta.

Jos jätät meille yhteystietosi, lähetämme sinulle tietoja jos ehdotuksesi lähtee etenemään.