Yhteiskuntamme on rakennettu pääasiassa kuuleville, heidän lähtökohdistaan ja heidän tarpeidensa mukaan. Huonokuuloisten ja kuulolaitetta käyttävien tarpeet on suurelta osin jätetty huomioimatta.

Esteettömiä ratkaisuja toteutettaessa näkymättömät vammaisryhmät kuten huonokuuloiset jäävät usein paitsioon.  Huomio kiinnitetään pääosin näkyvään  toimintaympäristöön.

Laajimmin käytetty, erityisesti kuulolaitteen käyttäjiä tukeva tekninen apuväline on induktiosilmukka.

Kuinka monessa paikassa induktiosilmukka toimii hyvin?
Kuuloliitto on jo vuosien ajan tehnyt kuunteluolosuhteiden kartoitustyötä ja siihen perustuvat tulokset ovat osoittaneet, että esimerkiksi julkisissa tiloissa äänensiirtojärjestelmiä on edelleen valitettavan vähän. Niissäkin paikoissa, joissa sellainen löytyy, se on usein kytketty pois päältä, on suunniteltu, asennettu tai säädetty väärin tai se on rikkoontunut.

Kuulolaitetta käyttävän henkilön kannalta oikein toteutettu ja säädetty induktiosilmukka on helppokäyttöisin ja edullisin kuulemisen apuväline.