Kuuloon liittyvät ongelmat yleistyvät huolestuttavaa vauhtia yhteiskunnassamme. On arvioitu, että teollistuneissa maissa jo noin 12% työikäisestä väestöstä hyötyisi kuulolaitteen käytöstä. Emeritus professorin Martti Sorrin mukaan kuulonalenema on suurin hoitamaton kansanterveyden ongelma Suomessa.

Modernit kuulolaitteet ovat ensiarvoinen apu kuulonalenemasta kärsiville ihmisille. Ne voidaan ohjelmoida luomaan mahdollisimman hyvä kuuluvuus erilaisissa käyttöympäristöissä, mutta paraskaan kuulolaite ei pärjää M-asennossa (normaali käyttöasetus, joka käyttää kuulolaitteen mikrofonia) hyvän, oikein säädetyn induktiosilmukkajärjestelmän kautta tulevalle äänelle kun kuulolaite on T- tai MT-asennossa. Ikävä kyllä kaikki induktiosilmukkajärjestelmät eivät ole hyvässä kunnossa, huonosti säädetty tai heikkotehoinen induktiosilmukkajärjestelmä voikin olla ikävä pettymys. 

Qlu:n päätuote on Qlu-kartoitus, jonka avulla induktiosilmukkajärjestelmät säädetään toimimaan siten että silmukkajärjestelmän äänen laatu ja kuuluvuus on hyvä.  Qlu on kehittänyt ja patentoinut säätämiseen ja induktiosilmukan laadun kartoitukseen laitteiston, jolla silmukkajärjestelmät pystytään säätämään paremmin kuin koskaan aikaisemmin, noudattaen SFS-EN 60118-4 standardin ohjeita. Qlu-kartoituksen lopputuloksena silmukkajärjestelmä toimii hyvin, tilan sisäänkäynneille ripustetaan induktiosilmukan kuuluvuuskartta ja tilan tiedot kuuluvuuskarttoineen julkaistaan kuuloesteettömyysportaalissa kuulokuvat.fi. Kartoitamme vastaavasti myös palvelupistesilmukat, joita löytyy erimerkiksi Apteekeista, marketeista ja pankeista.

Oikealla olevasta valikosta löydät kuulemiseen lisää liittyvää tietoa ja pääset kuuntelemaan miltä induktiosilmukkajärjestelmä kuulostaa kirkossa ja stand-up klubilla. Induktiosilmukan kautta tuleva ääni on selkeämpi kuin "luomukorvilla" kuunneltuna.

Qlu-kartoitukset

Palvelupistesilmukat