Mitä kuuloesteettömyys on?

Julkaistu 17.05.2018

Esteettömyys on laaja käsite. Se pitää sisällään tilat ja ympäristön, jossa kaikkien on helppo liikkua, palvelut ja tavarat, jotka ovat kaikkien käytettävissä sekä informaation, joka on kaikkien saavutettavissa.

Kuuloesteettömyys on näkymätöntä ja jää siksi usein huomaamatta. Kuinka voi asioida virastossa, pankissa tai apteekissa, jos ei kuule virkailijan puhetta? Ei voi nauttia konsertista, teatteri- tai elokuvaesityksestä, mikäli kuunteluolosuhteet eivät ole esteettömät. Osallistuminen päätöksentekoon esim. politiikassa tai yrityselämässä on mahdotonta, mikäli kokoussalit on suunniteltu vain normaalikuuloisille.

Kuuloliitto ry on laatinut kriteerit esteettömälle kuunteluympäristölle:

  • Tilan kaikuisuus on tilan käyttötarkoitus huomioiden mahdollisimman vähäinen
  • Taustamelu on mahdollisimman vähäinen
  • Valaistus on riittävä ja häikäisemätön huulion seuraamisen kannalta
  • Käytettävissä on äänensiirtojärjestelmä, esimerkiksi induktiosilmukka
  • Rakennuksen opastusjärjestelmä on selkeä ja johdonmukainen
  • Henkilöturvallisuuteen liittyvissä hälytysjärjestelmissä on äänen lisäksi myös valosignaali ja/tai tärinään perustuva merkinantolaite.
  • Asiakaspalvelu- ja käyttöhenkilökunta tuntee käytettävissä olevat apuvälineet ja osaa käyttää niitä. 

Qlu:n missio on tuottaa palveluita ja ratkaisuja, jotka auttavat huonokuuloisia henkilöitä toimimaan yhteiskunnassa yhdenvertaisina normaalikuuloisten kanssa. Palvelumme auttaa yhteiskuntaa täyttämään YK yleissopimuksessa vammaisten oikeuksista määritellyt esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimukset huonokuuloisten osalta. Kartoitamme tilojen induktiosilmukoiden toiminnan, ohjeistamme mahdollisesti tarvittavissa korjaustoimenpiteissä ja julkaisemme tilojen kuuluvuuskartat kaikkien nähtäville kuulokuvat.fi -portaalissamme.

Esteettömyys on jokaisen ihmisoikeus. Mikäli viranomainen, koulutuksen järjestäjä, työnantaja tai palveluiden ja tavaroiden tarjoaja ei tarvittaessa toteuta kohtuullisia mukautuksia esteettömyyden saavuttamiseksi, on kyseessä yhdenvertaisuuslaissa kielletty syrjintä.

Torstaina 17.5. vietämme kansainvälistä esteettömyyspäivää.