Erkki Tuomioja: Suomessa on vielä paljon tehtävää kuuloesteettömyyden parantamiseksi

Julkaistu 27.08.2019

Erkki Tuomioja on tehnyt pitkä poliittisen uran kansanedustajana ja ministerinä. Näissä rooleissa hänellä on vuosikymmenten kokemus kuulolaitteen käytöstä ja sen tuomista haasteista erilaisissa edustus- ja työtilanteissa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Hänen mielestään kuuloesteettömyys on asia, jonka parantamiseksi Suomessa on vielä paljon tekemistä.

Kuuloesteettömyys on asia, joka olisi helppo huomioida jos se otetaan huomioon jo suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa. Tuomioja kuuluttaakin rakennusmääräyksien ja niiden valvonnan parantamista sekä suunnittelijoiden ja rakentajien koulutusta kuuloesteettömyyden osalta. 

Eduskunnasta kuuloesteettömyyden esimerkki?

Tuomiojan mielestä eduskunta on hyvässä asemassa näyttämään esimerkkiä kuuloesteettömänä työpaikkana, mutta myös siellä on vielä paljon tehtävää. Eri maiden kuuloesteettömyyttä vertaillessa Suomi kuitenkin pärjää suhteellisen hyvin. Tuomiojan mukaan on hyvin harvoja maita ja paikkoja, missä asiantila olisi edes suomalaisella tasolla. 
 
”Kuten monissa muissakin asioissa, kansalaisyhteiskunnan rooli epäkohtiin puuttumisessa on tärkeä. Kuuloesteettömyydessä Kuuloliiton työlle tulee antaa tukea ja heitä tulee kuunnella. On hyvä huomata ettei kyse ole vain kuulovammaisten huomioimisesta vaan esteettömyys parantaa kaikkien kuulo-oloja ja myös ennaltaehkäisee vammojen syntyä”, Tuomioja tiivistää.

Kuulon heikentyminen yhteydessä muistisairauksiin

Useiden tutkimusten mukaan heikkenevällä ja huonolla kuulolla on yhteys muistisairauksien kehittymiseen. Kuulolaitteen käyttö on monille hyvin henkilökohtainen ja arka asia, minkä vuoksi kuuloesteettömyys on jäänyt vähälle huomiolle vaikka yhdenvertaisuuslaki edellyttää kuuloesteettömyyden huomioimista. Arkkitehdit, suunnittelijat ja rakennuttajat voivat halutessansa muuttaa tilanteen. Kuulolaitteen käyttö ei enää ole hävettävä asia eikä kuuloesteettömyyden parantamiseksi tarvita suuria investointeja. 
 
Kuuluvuuskartoituksella kuuloesteettömyys kuntoon
Jos tilassa on jo käytössä induktiosilmukkajärjestelmä, kuuluvuuskartoitus on helppo ja kustannustehokas tapa tarkistaa sen laatu. Induktiosilmukkajärjestelmien suunnittelu ja asentaminen kannattaa jättää asiantuntijoiden tehtäväksi, näin järjestelmä toteutetaan kerralla oikein. Induktiosilmukkajärjestelmiä voidaan jälkeen päin parantaa ja vanhoihinkin rakennukseen niitä voidaan asentaa. Erittäin yksinkertainen tapa parantaa asiakaspalvelua on asentaa asiakaspalvelupisteeseen palvelupistesilmukka.