Uutiset

Julkaistu 06.03.2015

Eduskunta on vihdoinkin hyväksynyt vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen.

Eduskunta on hyväksynyt vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen. Yleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, edistää ja suojella näitä oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Syrjintäkielto sekä esteettömyys ja saavutettavuus ovat yleissopimuksen johtavia periaatteita.

Lue lisää

Julkaistu 20.02.2015

Qlu on avannut Internetissä karttapalvelun kuulolaitteen käyttäjille

Qlu Oy on avannut ensimmäisenä maailmassa web-palvelun huonokuuloisille. Palvelu auttaa kuulolaitteen käyttäjiä löytämään ne julkiset tilat, joissa kuulee hyvin kuulolaitteen T- tai MT-ominaisuuden avulla.

Lue lisää

Julkaistu 21.01.2015

Uusi yhdenvertaisuuslaki mahdollistaa YK:n yleissopimuksen ratifioimisen ja parantaa huonokuuloisten tasavertaisuutta

YLE uutisoi 12.1.2015 uudesta yhdenvertaisuuslaista ja sen suomista parantuneista mahdollisuuksista puuttua syrjintään. Tämä uusi laki muodostaa pohjan YK yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista ratifioimiseksi Suomessa. Uuden lain myötä Suomen lainsäädäntö vastaa YK:n yleissopimusta vuodelta 2006 ja se tullaan ratifioimaan vuoden 2015 alkupuolella. Suomi on Euroopan kolmanneksi viimeinen maa, joka ei ole vielä ratifioinut YK:n yleissopimusta.

Lue lisää

Yhteistyössä Kuuloliitto

Tee ehdotus julkisen tilan kartoituksesta

Ehdota kartoitusta

Haluatko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Ota yhteyttä!