Malliteksti induktiosilmukkajärjestelmästä tarjouspyyntöihin ja sähköselostuksiin

Olemme koonneet tänne esimerkkejä siitä, miten induktiosilmukkajärjestelmä kannattaa kirjata tarjouspyyntöihin. Induktiosilmukkajärjestelmän tekninen laatu ja merkinnät on määritelty tarkkaan induktiosilmukkastandardissa. Laatu pystytään mittaamaan lopputarkastuksessa ja järjestelmän toimittaja on velvollinen korjaamaan havaitut virheet.

Induktiosilmukkajärjestelmä 

Tilaan:  [nimi  tai nimet tähän, esim. ”Auditorio 2” tai ”Kaikki yleiset ja opetustilat”] 

suunnitellaan ja asennetaan SFS-EN 60118-4 standardin mukainen induktiosilmukkajärjestelmä. 

 

Induktiosilmukan vaatimukset

Valitse näistä sopiva teksti käyttötarkoituksen mukaan: 

 1. Ei erityisvaatimuksia (kirkot, konserttisalit, teatterit, liikenneasemat, ohjelma-aukiot)
  Induktiosilmukan ylikuuluminen viereisiin tiloihin ei haittaa.
  Induktiosilmukan standardin mukaisen kuuluvuusalueen pitää kattaa vähintään [XX]% tilasta/katsomosta/lattian pinta-alasta/tms., johon se asennetaan.

 2. Induktiosilmukka ei saa ylikuulua viereisiin tiloihin (opetustilat, vierekkäiset neuvotteluhuoneet)
  Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että silmukan signaali ei häiritse viereisien eikä ylä- ja alapuolisten tilojen induktiosilmukoiden käyttöä (vaimennus yhden (1) metrin päässä viereisen tilan seinästä tai lattian pinnasta on vähintään 32dB).

 3. Tilassa vaaditaan luottamuksellisuutta (neuvotteluhuoneet, kokoustilat)
  Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että ylikuuluminen viereisiin tiloihin sekä ylä- että alapuolisiin tiloihin estetään luottamuksellisuus-vaatimusten toteutumiseksi.  Signaalin voimakkuus saa olla tilan ulkopuolella korkeintaan -37...-42dB (asiakas määrittelee vaatimuksen). 

Induktiosilmukan suunnittelu 

Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelu pitää tehdä siihen koulutuksen saaneen asiantuntijan toimesta. Suunnittelusta pitää toimittaa selostus ja kenttäsimulaatiokuvat tilaajalle sähkösuunnitelman yhteydessä. Suunnitelmasta pitää käydä ilmi järjestelmän toteutuksessa käytettävä standardin vaatimukset täyttävän induktiosilmukkavahvistimen valmistaja ja tyyppi sekä silmukkajohtimen paksuus, kierrosmäärä ja tyyppi. 

Induktiosilmukkajärjestelmän lopputarkastus 

Induktiosilmukkajärjestelmän lopputarkastus tulee tehdä SFS-EN 60118-4 standardissa määriteltyjä menetelmiä ja hyväksymiskriteereitä noudattaen ja tilat on merkittävä tässä standardissa määritellyllä tavalla (esimerkiksi Qlu-kartoitus).

 

SFS-EN 60118-4 standardin mukaiset suureet on mitattava silmukan koko toiminta-alueelta keskimääräisellä tarkkuudella neljä (4) mittapistettä/m2 (esim. 400 mittapistettä 100m2 kokoisesta tilasta) tai kiinteän katsomon ollessa kyseessä jokaisen istuimen kohdalta (400-paikkainen katsomo = 400 mittapistettä + 4 mittapistettä/m2 mahdollinen katsomon ulkopuolinen alue). Pyörätuoleille varatut paikat pitää myös  mitata.

 

Lopputarkastuksesta tulee toimittaa allekirjoituksin vahvistettu ST/RT-kortin mukainen luovutusdokumentti tilaajalle.

Induktiosilmukan merkinnät 

Mittaustulosten perusteella pitää tehdä pohjakuvaan liitetty induktiosilmukan kuuluvuuskartta, josta käy ilmi alueet joissa induktiosilmukan signaalin laatu on standardin vaatimusten mukainen. Toimituksen tulee sisältää kestävälle, haalistumattomalle mattapintaiselle materiaalille tulostetut kuuluvuuskartat [n] kpl (tähän tilaaja voi halutessaan määritellä materiaalin, koon jne. myös tarkemmin). 

Tilan jokaisen sisäänkäynnin läheisyyteen, näkyvälle paikalle, on sijoitettava: 

 • induktiosilmukan kuuluvuuskartta: tilan pohjakuva, johon on merkitty alueet, joilla silmukkasignaali täyttää standardin vaatimukset 

 • silmukkasymboli (voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan) 

 • järjestelmän toiminnasta vastaavan henkilön tai tahon yhteystiedot (voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan) 

 • loppukäyttäjää varten järjestelmän käyttöohje (teksti: kytke kuulolaite T- tai MT-asentoon, voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan tai silmukkasymbolitauluun) 

Toimittajan pitää huolehtia AV-/audiojärjestelmätoimittajan kanssa audiosignaalin syötöstä silmukkavahvistimelle. Järjestelmän pitää toimia siten, että AV-/audiojärjestelmästä tulee haluttu, häiriötön ja oikealla tasolla oleva signaali silmukkavahvistimelle.  Toimittaja on vastuussa induktiosilmukkajärjestelmän standardin mukaisesta toiminnasta sekä induktiosilmukkamerkinnöistä.  

 

Lisätietoja seuraavista linkeistä: 

Induktiosilmukan toiminnallinen laatu; Standardi SFS-EN 60118-4: 
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/376148.html.stx 

Induktiosilmukan laatukartoitus ja lopputarkastus (Qlu-kartoitus): 
https://www.qlu.fi/fi/tuotteet/kartoituspalvelu 

Yhteistyössä Kuuloliitto

Tee ehdotus julkisen tilan kartoituksesta

Ehdota kartoitusta

Haluatko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Ota yhteyttä!