Malliteksti induktiosilmukkajärjestelmästä tarjouspyyntöihin ja sähköselostuksiin

Olemme koonneet tänne esimerkkejä siitä, miten induktiosilmukkajärjestelmä kannattaa kirjata tarjouspyyntöihin. Induktiosilmukkajärjestelmän tekninen laatu ja merkinnät on määritelty tarkkaan induktiosilmukkastandardissa. Laatu pystytään mittaamaan lopputarkastuksessa ja järjestelmän toimittaja on velvollinen korjaamaan havaitut virheet.

Tämä artikkeli sisältää mallitekstit tarjouspyyntöjä ja sähköselostuksia varten. Induktiosilmukkajärjestelmä määritellään yksityiskohtaisesti SFS-EN 60118-4 standardissa ja vain standardin mukaisesti toimivia ja merkittyjä järjestelmiä voidaan kutsua induktiosilmukoiksi.

Alla olevissa malliteksteissä on avattu standardin vaatimuksista oleellisimmat osat, jotta tarjouksen tekijä sisäistäisi sen, että tilaaja hyväksyy vain standardin mukaisesti toimivat ja kuuluvuuskartalla merkityt induktiosilmukkajärjestelmät.

 

Pikalinkit malliteksteihin:

Malliteksti tarjouspyyntöön

T240, pitkä malliteksti

T240, lyhyt malliteksti 1

T240, lyhyt malliteksti 2

T240, lyhyt malliteksti 3 - opetustilat

Lisatietoja linkit

_______________________________________________________________________________________

Induktiosilmukkajärjestelmä tarjouspyynnössä 

_______________________________________________________________________________________

Tilaan:  [nimi  tai nimet tähän, esim. ”Auditorio 2” tai ”Kaikki yleiset ja opetustilat”] 

suunnitellaan ja asennetaan SFS-EN 60118-4 standardin mukainen induktiosilmukkajärjestelmä. 

 

Induktiosilmukan vaatimukset

Valitse näistä sopiva teksti käyttötarkoituksen mukaan: 

 1. Ei erityisvaatimuksia (kirkot, konserttisalit, teatterit, liikenneasemat, ohjelma-aukiot)
  Induktiosilmukan ylikuuluminen viereisiin tiloihin ei haittaa.
  Induktiosilmukan standardin mukaisen kuuluvuusalueen pitää kattaa vähintään [XX]% tilasta/katsomosta/lattian pinta-alasta/tms., johon se asennetaan.

 2. Induktiosilmukka ei saa ylikuulua viereisiin tiloihin (opetustilat, vierekkäiset neuvotteluhuoneet)
  Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että silmukan signaali ei häiritse viereisien eikä ylä- ja alapuolisten tilojen induktiosilmukoiden käyttöä (vaimennus yhden (1) metrin päässä viereisen tilan seinästä tai lattian pinnasta on vähintään 32dB).

 3. Tilassa vaaditaan luottamuksellisuutta (neuvotteluhuoneet, kokoustilat)
  Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että ylikuuluminen viereisiin tiloihin sekä ylä- että alapuolisiin tiloihin estetään luottamuksellisuus-vaatimusten toteutumiseksi.  Signaalin voimakkuus saa olla tilan ulkopuolella korkeintaan -37...-42dB (asiakas määrittelee vaatimuksen). 

Induktiosilmukan suunnittelu 

Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelu pitää tehdä siihen koulutuksen saaneen asiantuntijan toimesta. Suunnittelusta pitää toimittaa selostus ja kenttäsimulaatiokuvat tilaajalle sähkösuunnitelman yhteydessä. Suunnitelmasta pitää käydä ilmi järjestelmän toteutuksessa käytettävä standardin vaatimukset täyttävän induktiosilmukkavahvistimen valmistaja ja tyyppi sekä silmukkajohtimen paksuus, kierrosmäärä ja tyyppi. 

Induktiosilmukkajärjestelmän lopputarkastus 

Induktiosilmukkajärjestelmän lopputarkastus tulee tehdä SFS-EN 60118-4 standardissa määriteltyjä menetelmiä ja hyväksymiskriteereitä noudattaen ja tilat on merkittävä tässä standardissa määritellyllä tavalla (esimerkiksi Qlu-kartoitus).

 

SFS-EN 60118-4 standardin mukaiset suureet on mitattava silmukan koko toiminta-alueelta keskimääräisellä tarkkuudella neljä (4) mittapistettä/m2 (esim. 400 mittapistettä 100m2 kokoisesta tilasta) tai kiinteän katsomon ollessa kyseessä jokaisen istuimen kohdalta (400-paikkainen katsomo = 400 mittapistettä + 4 mittapistettä/m2 mahdollinen katsomon ulkopuolinen alue). Pyörätuoleille varatut paikat pitää myös  mitata.

 

Lopputarkastuksesta tulee toimittaa allekirjoituksin vahvistettu ST/RT-kortin mukainen luovutusdokumentti tilaajalle.

Induktiosilmukan merkinnät 

Mittaustulosten perusteella pitää tehdä pohjakuvaan liitetty induktiosilmukan kuuluvuuskartta, josta käy ilmi alueet joissa induktiosilmukan signaalin laatu on standardin vaatimusten mukainen. Toimituksen tulee sisältää kestävälle, haalistumattomalle mattapintaiselle materiaalille tulostetut kuuluvuuskartat [n] kpl (tähän tilaaja voi halutessaan määritellä materiaalin, koon jne. myös tarkemmin). 

Tilan jokaisen sisäänkäynnin läheisyyteen, näkyvälle paikalle, on sijoitettava: 

 • induktiosilmukan kuuluvuuskartta: tilan pohjakuva, johon on merkitty alueet, joilla silmukkasignaali täyttää standardin vaatimukset 

 • silmukkasymboli (voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan) 

 • järjestelmän toiminnasta vastaavan henkilön tai tahon yhteystiedot (voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan) 

 • loppukäyttäjää varten järjestelmän käyttöohje (teksti: kytke kuulolaite T- tai MT-asentoon, voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan tai silmukkasymbolitauluun) 

Toimittajan pitää huolehtia AV-/audiojärjestelmätoimittajan kanssa audiosignaalin syötöstä silmukkavahvistimelle. Järjestelmän pitää toimia siten, että AV-/audiojärjestelmästä tulee haluttu, häiriötön ja oikealla tasolla oleva signaali silmukkavahvistimelle.  Toimittaja on vastuussa induktiosilmukkajärjestelmän standardin mukaisesta toiminnasta sekä induktiosilmukkamerkinnöistä.  

_______________________________________________________________________________________

Mallitekstit sähköselostukseen (T240)

Induktiosilmukkajärjestelmä kuvataan sähköselostuksen luvussa T240. Joskus kuvaus voidaan kuitenkin sijoittaa lukuun T120.

_______________________________________________________________________________________

Pitkä malliteksti

T240 KUULOLAITEJÄRJESTELMÄ

_______________________________________________________________________________________

Tilaan [tilan nimi] suunnitellaan ja asennetaan SFS-EN 60118-4 standardin vaatimusten mukainen induktiosilmukkajärjestelmä.  

Induktiosilmukkajärjestelmän käyttötarkoituksen mukaiset vaatimukset 

Valitse näistä sopiva teksti käyttötarkoituksen mukaan: 

 1. Ei erityisvaatimuksia (kirkot, konserttisalit, teatterit, liikenneasemat, ohjelma-aukiot) 
  Induktiosilmukan ylikuuluminen viereisiin tiloihin ei haittaa. 
  Induktiosilmukan standardin mukaisen kuuluvuusalueen pitää kattaa vähintään [XX]% tilasta/katsomosta/lattian pinta-alasta/tms., johon se asennetaan.

 2. Induktiosilmukka ei saa ylikuulua viereisiin tiloihin (opetustilat, vierekkäiset neuvotteluhuoneet)
  Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että silmukan signaali ei häiritse viereisien eikä ylä- ja alapuolisten tilojen induktiosilmukoiden käyttöä (vaimennus yhden (1) metrin päässä viereisen tilan seinästä tai lattian pinnasta on vähintään 32dB).

 3. Tilassa vaaditaan luottamuksellisuutta (neuvotteluhuoneet, kokoustilat)
  Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että ylikuuluminen viereisiin tiloihin sekä ylä- että alapuolisiin tiloihin estetään luottamuksellisuus-vaatimusten toteutumiseksi.  Signaalin voimakkuus saa olla tilan ulkopuolella korkeintaan -37...-42dB (asiakas määrittelee vaatimuksen). 

Tekniset vaatimukset ja merkinnät 

Induktiosilmukkajärjestelmän on täytettävä standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän painoksen vaatimukset (magneettikentän voimakkuus, taajuusvaste, särö ja häiriöt).  

Mittaustulosten perusteella pitää tehdä pohjakuvaan liitetty induktiosilmukan kuuluvuuskartta, josta käy ilmi alueet, joilla induktiosilmukan signaalin laatu on standardin vaatimusten mukainen. Toimituksen tulee sisältää kestävälle, haalistumattomalle mattapintaiselle materiaalille tulostetut kuuluvuuskartat [n] kpl.  

Tilan jokaisen sisäänkäynnin läheisyyteen, näkyvälle paikalle, on sijoitettava:  

 • induktiosilmukan kuuluvuuskartta: tilan pohjakuva, johon on merkitty alueet, joilla silmukkasignaali täyttää standardin vaatimukset  

 • silmukkasymboli (voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan)  

 • järjestelmän toiminnasta vastaavan henkilön tai tahon yhteystiedot (voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan)  

 • loppukäyttäjää varten järjestelmän käyttöohje (teksti: ”kytke kuulolaite T- tai MT-asentoon”, voi olla myös integroituna kuuluvuuskarttaan tai silmukkasymbolitauluun) 

Induktiosilmukka-kaapelit asennetaan ensisijaisesti lattiavaluun. Silmukka-arkkitehtuuri valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Vaihesiirtosilmukkaa suositellaan kaikkiin neuvottelutiloihin, luokkatiloihin, opetustiloihin, aulatiloihin, liikuntasaliin sekä ruokalatiloihin. Kaapeli kytketään suoraan vahvistimeen tai päätetään 4-napaisella Speakon runkoliittimellä AV-keskukseen ja opetustilassa lähelle opettajan työpistettä. ​ 

Suunnittelu ja dokumentointi 

Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelu pitää tehdä siihen koulutuksen saaneen asiantuntijan toimesta. Suunnittelusta pitää toimittaa selostus ja kenttäsimulaatiokuvat tilaajalle sähkösuunnitelman yhteydessä.  

Suunnitelmasta pitää käydä ilmi järjestelmän toteutuksessa käytettävä standardin vaatimukset täyttävän induktiosilmukkavahvistimen valmistaja ja tyyppi sekä silmukkajohtimen paksuus, kierrosmäärä ja tyyppi. 

Suunnittelupiirustukset täydennetään toteutusta palvelevaksi piirustuksiksi laatimalla: 

 • järjestelmäkaavio täydennettynä hankittavien laitteiden mukaisilla laite- ja kaapelointitiedoilla 

 • lohkokaaviot täydennettyinä hankittavien laitteiden mukaisilla laitetiedoilla 

Käyttödokumentteja toimitetaan sähköselostuksen yleisen osan kohdan C08 vaatimusten lisäksi yksi sarja erikseen sovittavaan tilaan. Huoltokirjaa varten toimitetaan käyttöja loppudokumentit kohdan sähköselostuksen yleisen osan C08 vaatimusten mukaisesti. 

Järjestelmän käyttö- ja loppudokumentoinnin tulee sisältää 

 • Tiivis järjestelmäkuvaus ja käyttöohje 

 • laitteiden käyttöohjeet 

 • järjestelmän lohkokaaviot käyttö- ja huoltotoimintaa varten 

 • verkostolaitetiedot ja laitteiden kytkennät 

 • huollettaviksi tarkoitettujen laitteiden ja järjestelmänosien huolto-ohjeet ja/tai kaaviot 

 • toteutusta palvelevat piirustukset päivitettyinä lopullista asennusta vastaaviksi 

 • tiedot järjestelmän huoltoliikkeistä yhteystietoineen 

 • laitteistokokonaisuuden ohjelmistojen ja asetustietojen varmuuskopiot 

Asentaminen 

Asennuksissa tulee noudattaa ST-kortin, ST 656.09​ (Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteutus) sekä ST 656.01 / RT 09-11280 ​-kortin ohjeita. 

Järjestelmän asennustyössä tulee huomioida työmaan kokonaisaikataulu. Järjestelmä asennetaan, säädetään ja testataan käyttökuntoon.

 

Laadunvarmistus ja tarkastus 

Mittaustulosten tulee täyttää standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän painoksen vaatimukset.  

Induktiosilmukkajärjestelmän lopputarkastus tulee tehdä SFS-EN 60118-4 standardissa määriteltyjä menetelmiä ja hyväksymiskriteereitä noudattaen ja tilat on merkittävä tässä standardissa määritellyllä tavalla (esimerkiksi Qlu-kartoitus). SFS-EN 60118-4 standardin mukaiset suureet on mitattava silmukan koko toiminta-alueelta keskimääräisellä tarkkuudella neljä (4) mittapistettä/m2 (esim. 400 mittapistettä 100m2 kokoisesta tilasta) tai kiinteän katsomon ollessa kyseessä jokaisen istuimen kohdalta (400-paikkainen katsomo = 400 mittapistettä + 4 mittapistettä/m2 mahdollinen katsomon ulkopuolinen alue). Pyörätuoleille varatut paikat pitää myös mitata. ​ 

Lopputarkastuksesta tulee toimittaa allekirjoituksin vahvistettu ST/RT-kortin mukainen luovutusdokumentti tilaajalle. ​ 

Vastaanottotarkastuksessa todetaan piirustusten, mittauspöytäkirjojen sekä katselmuksen perusteella toimituksen sopimuksen mukaisuus. Lisäksi todetaan, että tilaajalle luovutetaan sopimusasiakirjojen mukaiset laitteet, järjestelmät ja ohjelmat sekä loppudokumentit ja todetaan, että käyttökoulutus on pidetty tai siitä on sovittu. 

T2401 lnduktiosilmukkalaitteistoyksiköt 

Yleiskuvaus 

lnduktiosilmukoihin syötetään äänisignaali kaavioiden ja laiteluettelon mukaisilla induktiosilmukkavahvistimilla. Vahvistimet ovat kaavioiden mukaisesti joko yksikanavaisia vahvistimia tai kaksikanavaisia vaihesiirtovahvistimia (suositus).  

T2402 Silmukkavahvistimet 

Induktiosilmukkavahvistimien tyyppi määritellään induktiosilmukkajärjestelmän suunnitelman simulointituloksen perusteella. Suorituskyvyn ja järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi vahvistin kannattaa valita tehokkaammaksi, kuin simuloinnin tuloksena saatu pienin mahdollinen vahvistin. Vahvistimen valitsemisessa tulee ottaa huomioon järjestelmän käyttötarkoitus. Suuren energiasisällön omaavat signaalit, kuten musiikki ja äänitehosteet, kuormittavat vahvistinta huomattavasti puhetta enemmän ja vaativat merkittävästi tehokkaamman silmukkavahvistimen. 

Asentaminen 

Silmukkavahvistimet, joihin siirretään äänisignaali ulkopuolisesta äänentoistojärjestelmästä, sijoitetaan piirustusten mukaisesti muun äänentoistolaitteiston yhteyteen tai mikäli kyseinen vahvistinkeskus sijaitsee kaukana silmukasta, induktiosilmukan läheisyyteen. 

T2403 Kaapeloinnit 

 Yleiskuvaus 

Kuulolaitejärjestelmän kaapelointi induktiosilmukan yhteydessä koostuu signaalin siirtokaapelista ja induktiosilmukasta. 

Tekniset vaatimukset 

Kaapelointi toteutetaan järjestelmäkaavioiden mukaisesti. 

Asentaminen 

lnduktiosilmukat suositellaan asennettavaksi lattiavaluun. Vaihtoehtoisesti kaapelointi voidaan asentaa lattiapäällysteen alllattakuparikaapelia käyttäen. 

Silmukoiden rakenne tulee mitoittaa tarkoin suunnitelmien mukaiseksi erityisesti vaihesiirtosilmukoiden osalta. 

Silmukkajohtimien eheys tulee mitata heti asennuksen valmistuttua ja työmaata tulee ohjeistaa varomaan lattakuparin katkaisua esimerkiksi lattiatöiden yhteydessä.  Samoin tulee varmistaa, että silmukkajohdin ei ole galvaanisesti yhteydessä muihin johtimiin, metallirakenteisiin tai AV järjestelmän tai rakennuksen maapotentiaaliin. Kaapelit tulee merkitä siten, että ne ovat kummastakin päästään tunnistettavissa. Kaapelien merkinnöissä noudatetaan kortin ST 51.25 vaatimustasoa 2. 

_______________________________________________________________________________________ 

Lyhyt malliteksti 1

T240 KUULOLAITEJÄRJESTELMÄ

_______________________________________________________________________________________
Kuulolaitejärjestelmän induktiosilmukan on täytettävä standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän painoksen vaatimukset. Standardin mukainen referenssimagneettikentän voimakkuus sinimuotoiselle testisignaalille on 400 mA/m, lisäksi standardi määrittää vaatimukset taajuusvasteelle, särölle ja häiriöille. Silmukan ylikuuluminen viereisiin tiloihin tulee määritellä tilan käyttötarkoituksen mukaan ja suunnitelma mallintaa käyttäen simulointi ohjelmaa.

Järjestelmän suorituskyky tarkastetaan vaatimuksen mukaisilla SFS-EN 60118-4 mittalaitteilla tehtävillä mittauksilla kohteen normaalikäyttötilanteessa.

Induktiosilmukalla varustettujen tilojen sisäänkäynnit merkitään standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän  painoksen kuvatunnuksella ja standardin mukaisen kuuluvuusalueen ilmaisevalla kartalla (kuuluvuuskartta).

Induktiosilmukat asennetaan lattiavaluun normaalina kuparikaapelointina tai lattia­päällysteen alle lattakuparikaapelia käyttäen.  Silmukkajohtimena käytetään moninapaista kaapelia, ellei muulle ratkaisulle ole selkeää perustetta. Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelussa otetaan huomioon tilan tekninen rakenne ja kaikki käyttötavat. Suunnittelu tilataan silmukkajärjestelmien suunnitteluun koulutetulta asiantuntijalta, jolla on käytössä tarvittavat suunnitteluohjelmistot. Ensisijaisesti käytetään vaihesiirto-rakennetta.

Silmukoiden eheys tulee mitata heti asennuksen valmistuttua ja työmaata tulee ohjeistaa varomaan lattakuparikaapelin katkaisua esimerkiksi lattiatöiden yhteydessä. Vastaanottovaiheessa silmukoiden eheys mitataan uudestaan ja tulokset merkitään pöytäkirjaan, joka luovutetaan tilaajalle. Lopuksi mitataan induktiosilmukan kuuluvuus istumapaikan tarkkuudella ja luovutetaan saavutettavuuskartta tilaajalle (esimerkiksi Qlu kartoitus). Kartan painettu jäykälle, mattapintaiselle ja haalistumattomalle pohjalle, jonka koko on XX (esim A3).

Kaapelit tulee merkitä siten, että ne ovat kummastakin päästään tunnistettavissa. Silmukka antenni kytketään suoraan vahvistimelle tai päätetään 4-napaista Speakon runkoliittimellä käyttäen AV-keskukseen  ja opetustilassa lähelle opettajan työpistettä. 

_______________________________________________________________________________________

Lyhyt malliteksti 2

T240 KUULOLAITEJÄRJESTELMÄ 

_______________________________________________________________________________________

Tilaan [tilan nimi] suunnitellaan ja asennetaan SFS-EN 60118-4 standardin vaatimusten mukainen induktiosilmukkajärjestelmä.  

Induktiosilmukkajärjestelmän käyttötarkoituksen mukaiset vaatimukset 

Induktiosilmukka ei saa ylikuulua viereisiin tiloihin (opetustilat, vierekkäiset neuvotteluhuoneet). 
Induktiosilmukka on suunniteltava siten, että silmukan signaali ei häiritse viereisien eikä ylä- ja alapuolisten tilojen induktiosilmukoiden käyttöä (vaimennus yhden (1) metrin päässä viereisen tilan seinästä tai lattian pinnasta on vähintään 32dB). 

Tekniset vaatimukset ja merkinnät 

Induktiosilmukkajärjestelmän on täytettävä standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän painoksen vaatimukset (magneettikentän voimakkuus, taajuusvaste, särö). 

Mittaustulosten perusteella tehdään pohjakuvaan liitetty induktiosilmukan kuuluvuuskartta, josta käy ilmi alueet, joilla induktiosilmukan signaalin laatu on standardin vaatimusten mukainen. Toimituksen tulee sisältää kestävälle, haalistumattomalle mattapintaiselle materiaalille tulostetut kuuluvuuskartat [n] kpl. Kuuluvuuskartta on sijoitettava näkyvälle paikalle tilan jokaisen sisäänkäynnin läheisyyteen. 

Induktiosilmukkakaapelit asennetaan ensisijaisesti lattiavaluun. Silmukka-arkkitehtuuri valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Vaihesiirtosilmukkaa suositellaan kaikkiin neuvottelutiloihin, luokkatiloihin, opetustiloihin, aulatiloihin, liikuntasaliin sekä ruokalatiloihin. Kaapeli päätetään 4-napaisella Speakon runkoliittimellä AV-keskukseen ja opetustilassa lähelle opettajan työpistettä. ​ 

Asentaminen ja suunnittelu 

Asennuksissa tulee noudattaa ST-kortin, ST 656.09​ (Induktiosilmukka. Suunnittelu ja toteutus) sekä ST 656.01 / RT 09-11280 ​-kortin ohjeita. 

Laadunvarmistus ja tarkastus 

Mittaustulosten tulee täyttää standardin SFS-EN 60118-4 viimeisimmän painoksen vaatimukset (kenttävoimakkuus, särö, taajuusvaste ja häiriöt). Mittaukset tehdään istumapaikan tarkkuudella tai puolen metrin välein avoimessa tilassa (esimerkiksi Qlu-kartoitus). 

T2402 Silmukkavahvistimet 

Induktiosilmukkavahvistimien tyyppi määritellään induktiosilmukkajärjestelmän suunnitelman simulointituloksen perusteellaSuorituskyvyn ja järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi vahvistin kannattaa valita tehokkaammaksi, kuin simuloinnin tuloksena saatu pienin mahdollinen vahvistin.

Vahvistimen valitsemisessa tulee ottaa huomioon järjestelmän käyttötarkoitus. Suuren energiasisällön omaavat signaalit, kuten musiikki ja äänitehosteet, kuormittavat vahvistinta huomattavasti puhetta enemmän ja vaativat merkittävästi tehokkaamman silmukkavahvistimen. 

Asentaminen 

Silmukkavahvistimet, joihin siirretään äänisignaali ulkopuolisesta äänentoistojärjestelmästä, sijoitetaan piirustusten mukaisesti muun äänentoistolaitteiston yhteyteen tai mikäli kyseinen vahvistinkeskus sijaitsee kaukana silmukasta, induktiosilmukan läheisyyteen. 

_______________________________________________________________________________________

Lyhyt malliteksti 3, opetustilat 

T240 KUULOLAITEJÄRJESTELMÄ 

_______________________________________________________________________________________

Induktiosilmukkajärjestelmä suunnitellaan, toteutetaan, testataan ja merkitään SFS-EN 60118-4 standardin mukaisesti. Induktiosilmukan kuuluvuuskartat sisältyvät standardin mukaisiin silmukkamerkintöihin (esimerkiksi Qlu-kartoitus).  

Induktiosilmukkakaapelit asennetaan ensisijaisesti lattiavaluun. Silmukka-arkkitehtuuri valitaan käyttötarkoituksen mukaan ja rajataan ylikuuluminen viereisiin tiloihin. Ensisijaisesti käytetään vaihesiirtosilmukkaa kaikkiin luokkatiloihin, opetustiloihin, aulatiloihin, liikuntasaliin sekä ruokalatiloihin. Kaapeli kytketään suoraan vahvistimelle tai 4-napaisella Speakon runkoliittimellä AV-keskukseen ja opetustilassa lähelle opettajan työpistettä. 

Yleisiin tiloihin toimitetaan käyttövalmis induktiosilmukkajärjestelmä kuuluvuuskarttoineen. Kaikkiin luokkiin asennetaan silmukkakaapelointi ohjeen mukaisesti ja luokista tehdään kuuluvuuskartat. 20% luokista toimitetaan vahvistimineen käyttövalmiina. Muiden luokkien osalta asennetaan vain induktiosilmukkakaapelointi varaukseksi.  

Kaikista tiloista induktiosilmukkajärjestelmästä laaditaan mittauspöytäkirjat ja kuuluvuuskartta (tarvittaessa käytetään testivahvistinta). 

Huomioitava erillinen induktiosilmukan suunnitteluohje ST 656.01 / RT 09-11280 ja ST 656.09. 

_______________________________________________________________________________________

Lisätietoja seuraavista linkeistä 

Induktiosilmukan toiminnallinen laatu; Standardi SFS-EN 60118-4: 
https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFSsahko/CENELEC/ID2/6/376148.html.stx 

Induktiosilmukan laatukartoitus ja lopputarkastus (Qlu-kartoitus): 
https://www.qlu.fi/fi/tuotteet/kartoituspalvelu 

Yhteistyössä Kuuloliitto

Tee ehdotus julkisen tilan kartoituksesta

Ehdota kartoitusta

Haluatko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Ota yhteyttä!