Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Qlu Ab märket Ett samhälleligt företag

samhälleligt företag

Publiserad på 18.10.2017

Samhälleliga företag kan verka inom olika branscher. Förbundet för Finländskt Arbetes märke Ett samhälleligt företag kan beviljas ett företag som har grundats för att göra något gott för samhället och som använder största delen av sin vinst till att lösa samhälleliga utmaningar. Märket Ett samhälleligt företag hjälper att identifiera dessa företag på ett pålitligt sätt, eftersom dessa företag gör gott och delar med sig av det goda.

Qlu producerar tjänster och lösningar för bra hörbarhet, som hjälper personer med nedsatt hörsel att verka i samhället på jämbördiga grunder med andra.

Hinderfri hörsel är det område av hinderfriheten som man har tagit minst hänsyn till, trots att nedsatt hörsel är en faktor som klart försämrar funktionsförmågan, berättar företagets verkställande direktör Juha NikulaLagen om likabehandling och byggnadsbestämmelserna förutsätter att byggda omgivningar tar hänsyn till hinderfri hörsel, men i praktiken genomförs detta sällan. Den största orsaken till detta är bristen på kunskap och kunnande.

Med Y-märket vill Qlu föra fram den samhälleliga betydelsen av en god hörselmiljö. Vi utvecklar lösningar och tjänster som hjälper den växande skaran av människor med hörselproblem.

Hörselhinderfriheten är osynlig men vi gör den synlig, betonar Nikula.

Qlu erbjuder användare av hörapparater likvärdiga hörförhållanden och servicenivåer i offentliga utrymmen. Det här är ett viktigt arbete eftersom personer med nedsatt hörsel på så vis finner de utrymmen där hörbarheten är bra. Förbättring av hörbarheten ökar trivseln och förbättrar kommunikationen och ökar på så vis välmåendet hos den enskilda personen och i hennes närmiljö. Det är fint att Qlu blir en del av den växande skaran av Samhälleliga företag, säger Brand Manager Niina Ollikka på Förbundet för Finskt Arbete.

Ytterligare information

Juha Nikula, verkställande direktör, Qlu Oy, tel. 040 588 1138, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Niina Ollikka, brand manager, Förbundet för Finländskt Arbete, tel. 040 674 8773, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Qlu Oy producerar experttjänster för att planera samlingslokaler och tjänsteställen med hinderfri hörselmiljö. Med hjälp av Qlu-kartläggningen testas induktionsslingornas funktion enligt SFS-standarden och resultaten visualiseras på hörbarhetskartor, med vilkas hjälp användare av hörapparater vet var det hörs bra. Hörselhinderfria utrymmen och hörbarhetskartor över dem kan hittas på tjänsten kuulokuvat.fi, som är gratis för användarna.

www.qlu.fi/se
hereUhear.com/sv
https://www.facebook.com/hereuhear/

Förbundet för Finländskt Arbete är en expertorganisation, vars uppgift är att befrämja det finländska arbetets uppskattning och framgång. Företagen som beviljats märket Ett samhälleligt företag löser samhälleliga problem eller miljöproblem med sin affärsverksamhet. De använder merparten av sin vinst till att främja sitt samhälleliga syfte. En förteckning över de företag som beviljats märket finns på förbundets webbplats https://suomalainentyo.fi/sv/ och ytterligare information om märket finns på https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/ett-samhalleligt-foretag/.