Allmänt om hörseln

En hörselskada isolerar och begränsar livet betydligt. Man uppskattar att ungefär 750 000 finländare  lider av olika slags fel på hörseln eller nedsatt hörsel. Ungefär 300 000 finländare skulle ha märkbar nytta av att använda hörapparat. Drygt 100 000 finländare använder hörapparat.

Antalet användare av hörapparat ökar då befolkningen blir äldre och dövfödda barn allt oftare får kokhleaimplantat.

http://www.horsel.fi/horselinfo/kokleaimplantat_och_benforankrat_implantat/

Bullernivån, akustiken och ljudåtergivningen påverkar hörandet i olika situationer. För människor med hörapparat påverkas hörselupplevelsen dessutom av ljudtransfersystemets funktion. Det vanligaste och för hörselapparatens användare förmånligaste och mest lättanvända ljudtransfersystemet är induktionsslingan (hörslinga).

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rslinga

För att alla skall kunna höra på bästa möjliga sätt bör man kontrollera och underhålla akustikens, ljudåtergivningens och induktionsslingans funktion.

Mer information om hörande hittar du här: http://www.horsel.fi/start/