Qlu-mappning i Bergshamra kyrkan

Publiserad på 08.11.2018

HRFs medlemstidning Auris skrev en artikel hur kvalitet av teleslingan mättes i Bergshamra kyrkan med Qlu-mappning.

Stefan Andersson följde hur kvalitetsmappningen utfördes i Bergshamra kyrkan med Qlu's Svenska partner Transistor

Hitta synliga hörslingor här: https://hereuhear.com/sv

Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Qlu Ab märket Ett samhälleligt företag

samhälleligt företag

Publiserad på 18.10.2017

Samhälleliga företag kan verka inom olika branscher. Förbundet för Finländskt Arbetes märke Ett samhälleligt företag kan beviljas ett företag som har grundats för att göra något gott för samhället och som använder största delen av sin vinst till att lösa samhälleliga utmaningar. Märket Ett samhälleligt företag hjälper att identifiera dessa företag på ett pålitligt sätt, eftersom dessa företag gör gott och delar med sig av det goda.

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning godkänd

Publiserad på 06.03.2015

Riksdagen har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens syfte är att främja, skydda och garantera personer med funktionsnedsättning fullständiga och jämlika mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt att främja respekten för människovärdet. Förbudet mot diskriminering samt tillgänglighet är ledande principer i konventionen.

maps.qlu.fi finns nu också på svenska

Publiserad på 04.06.2015

Nu kan du söka lokaler tillgängliga för personer med hörapparat i maps.qlu.fi service genom Svensk användargränssnitt.

Vi har publicerat vår webbplats på svenska

Publiserad på 06.03.2015

På vår webbplats erbjuder vi information och tjänster relaterade till hörseln.

Induktionsslingan är den vanligaste metoden för att underlätta hörandet för personer med nedsatt hörsel. Den överför ljudet direkt till hörapparaten. Då den fungerar bra ger induktionsslingan en tydlig och högkvalitativ upplevelse för användaren. 

Eftersom man inte kan se systemets funktion är det svårt för en hörande att kontrollera om induktionsslingan fungerar på önskvärt sätt eller om det finns störningar inom dess verksamhetsområde.

Bekanta dig med våra produkter och läs mer om vårt företag!