2015

Publiserad på 04.06.2015

maps.qlu.fi finns nu också på svenska.

Nu kan du söka lokaler tillgängliga för personer med hörapparat i maps.qlu.fi service genom Svensk användargränssnitt.

Läs mer

Publiserad på 06.03.2015

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning godkänd

Riksdagen har antagit FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Konventionens syfte är att främja, skydda och garantera personer med funktionsnedsättning fullständiga och jämlika mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt att främja respekten för människovärdet. Förbudet mot diskriminering samt tillgänglighet är ledande principer i konventionen.

Läs mer

Publiserad på 06.03.2015

Vi har publicerat vår webbplats på svenska

På vår webbplats erbjuder vi information och tjänster relaterade till hörseln.

Läs mer

Tipsa en fastighet som ska kartläggas

Tipsa en kartläggningstjänst

Vill du samarbeta med oss?

Ta kontakt!