Ofta ställda frågor

På den här sidan har vi samlat svar på ofta ställda frågor  (OSF/FAQ). Frågorna är grupperade enligt område.

 

Om du vill ställa oss en fråga, skicka e-post till oss ( ).

Du kan även ställa frågan på vår Facebook-sida https://www.facebook.com/qluinc.

Vi publicerar svaren på nya frågor vi får så snabbt som möjligt.

 

Hörapparater och ljudöverföringsanläggningar

 •  Vad betyder hörapparatens lägen T, MT och M?
 •  Vad är en induktionsslinga?
 •  Vad är det för skillnad på en ljudåtergivningsanläggning och en ljudöverföringsanläggning?
 •  Induktionsslinga och gitarrmikrofoner
 •  Varför kan induktionsslingans ljudstyrka låta för hög?

Hörslingor i offentliga lokaler

 •  I vilka slags lokaler bör det finns fungerande induktionsslingor eller andra ljudöverföringsanläggningar?
 •  Är biografer försedda med induktionsslingor?
 •  Vad kan jag göra om lokalen har en induktionsslinga (T-symbol) men den inte fungerar?
 •  Vad kan jag göra om en offentlig lokal har ljudåtergivning men inte induktionsslinga?
 •  Varför hör jag inget med min hörapparat när den är i T-läget trots att lokalen har en T-symbol?
 •  Varför är ljudkvaliteten i min hörapparat dålig när jag använder den i T-läget i en lokal med induktionsslinga?

Qlus tjänster

 •  Varför bör ägaren till en offentlig lokal kartlägga induktionsslingans kvalitet?
 •  Vilka tjänster erbjuder Qlu?

Kvalitetskartläggning av hörslingor

 •  Kan vem som helst mäta en hörslingas kvalitet?
 •  Finns det en officiell standard för hörslingans kvalitet?
 •  Hur skiljer sig Qlus kvalitetsmappning av hörslingan från en hörbarhetsmätning som görs med handmätning?

Om hörselnedsättning

Tipsa en fastighet som ska kartläggas

Tipsa en kartläggningstjänst

Vill du samarbeta med oss?

Ta kontakt!