Mission

Vi erbjuder tjänster och lösningar som hjälper personer med nedsatt hörsel att verka i samhället som jämbördiga med personer med normal hörsel.

 

Våra tjänster hjälper samhället att uppfylla de krav på hinderfrihet och tillgänglighet för personer med nedsatt hörsel som nämns i FN:s konvention om handikappades rättigheter. Vi hjälper med att erbjuda användare av hörapparater jämbördiga hörselförhållanden och tjänster i offentliga utrymmen.

 

Tillsammans med våra internationella samarbetspartner kartlägger vi induktionsslingors funktion i offentliga utrymmen, instruerar vid eventuella reparationsåtgärder och publicerar hörbarhetskartor över lokalerna på vår webbportal som är tillgänglig för vem som helst.

Tipsa en fastighet som ska kartläggas

Tipsa en kartläggningstjänst

Vill du samarbeta med oss?

Ta kontakt!