Web-linkkejä

Määräykset, lait ja ohjeet

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä (241/2017)

Yhdenvertaisuuslaki (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325)

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä 

 

Linkkejä kuulojärjestöjen Web-sivuille:

_____________________________________________________________________________________

 

Kuuloliitto ry

Kuuloliiton FaceBook -sivut: https://www.facebook.com/kuuloliitto

 

Kuuloliiton paikalliset jäsenyhdistykset löytyvät piireittän Kuuloliitto ry:n sivuilta.

Uudenmaan kuulopiiri
Kaakkois-Suomen kuulopiiri
Lounais-Suomen kuulopiiri
Länsi-Suomen kuulopiiri
Keski-Suomen kuulopiiri
Itä-Suomen kuulopiiri
Oulun kuulopiiri
Lapin kuulopiiri

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

Suomen Akustikusneurinoomayhdistys ry

Suomen Tinnitusyhdistys ry 

_____________________________________________________________________________________

Kuuloavain.fi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry:n ja LapCI ry:n yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on luoda kuulovammaisten lapsen vanhemmille suunnattu tieto- ja vertaistukiportaali. 

FaceBook -sivut: https://www.facebook.com/kuuloavain

_____________________________________________________________________________________

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien Liitto ry (KLVL) on tarkoitettu kaikille perheille, joissa on kuulovammainen lapsi tai nuori.

_____________________________________________________________________________________

LapCI ry

Valtakunnallinen sisäkorvaistutelasten yhdistys.

_____________________________________________________________________________________

 

Linkkejä laitevalmistajien Web-sivuille:

Ampetronic Ltd.

Contacta Ltd.

Univox / Bo Edin AB

Yhteistyössä Kuuloliitto

Tee ehdotus julkisen tilan kartoituksesta

Ehdota kartoitusta

Haluatko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Ota yhteyttä!