Kuuluuko sana seurakunnassanne kaikille?

Seurakunnille

Hengellistä sanomaa on aina levitetty julistamalla, puheen kautta. Puhuminen ja kuunteleminen rakentavat yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun kuulee huonosti, vuorovaikutus hankaloituu. Huonosti kuuleva henkilö voi kokea itsensä ulkopuoliseksi ja jättäytyy pois haastaviksi kokemistaan tilaisuuksista.

Kuuloesteettömäksi varustetussa tilassa, oikeiden apuvälineiden avulla huonosti kuuleva voi osallistua täysipainoisesti yhteisön toimintaan. Tämän vuoksi Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyydestä, 12 § mukaan ”Jos katsomossa, auditoriossa, juhla-, kokous- tai ravintolasalissa, opetustilassa tai muussa vastaavassa kokoontumistilassa tai yleisön palvelutilassa on äänentoistojärjestelmä, siinä on oltava induktiosilmukka tai muu vastaava äänensiirtojärjestelmä.”

 

Huonokuuloisten osuus väestöstä lisääntyy

 

Väestön ikääntyessä huonokuuloisuus lisääntyy. Suurimmalla osalla yli 75-vuotiaista on kuulon alenema. Kuulemisen ongelmista kärsivät myös nuoret. Sisäkorvaistutetta käyttävät henkilöt on nopeasti kasvava ryhmä. Yli 95 % kuurona tai vaikeasti huonokuuloisena syntyneistä lapsista saa sisäkorvaistutteen tyypillisesti ennen kahden vuoden ikää.

 

Kuuloliiton mukaan Suomessa on noin 100 000 kuulokojeen käyttäjää ja 300 000 henkilöä hyötyisi kuulolaitteen käytöstä. Useissa kokoontumistiloissa pelkkä kuulokoje ei monelle riitä, vaan tarvitaan kuulemisen apuvälineitä. Induktiosilmukka on helppokäyttöisin ja yleisimmin käytetty apuväline, jonka avulla ääni siirretään kuulolaitteeseen ilman akustiikan ja ympäristön aiheuttamia häiriöitä. Induktiosilmukka on ainoa kansainvälisesti standardisoitu äänensiirtojärjestelmä ja mikä parasta, kuulolaitteen käyttäjällä on vastaanotin kuulolaitteessaan. Erillistä vastaanotinta ei tarvita, mikä helpottaa sekä kuulijan että tilan omistajan toimintaa.

 

Kirkkorakennuksen akustiikka - ongelma huonokuuloiselle

 

Kirkko on seurakunnan elämän keskus. Ne ovat hyvin usein huonokuuloisen kannalta hankalia tiloja. Etenkin kaikuisuus häiritsee puheen seuraamista. Akustisten ominaisuuksien parantaminen kirkoissa voi olla rakennushistoriallisten tai arkkitehtonisten syiden vuoksi mahdotonta. Myös muissa seurakunnan tiloissa kuunteluolosuhteiden laadun varmistaminen on tärkeää. Vanhustenpiiri, muistotilaisuus, henkilökunnan koulutus tai hengellisen musiikin konsertti – oli tilaisuus mikä hyvänsä, on tärkeää, että kaikki kuulevat hyvin.

 

Hyvin toimiva, oikein merkitty induktiosilmukka ratkaisee ongelman kuulolaitteiden käyttäjien osalta. Induktiosilmukkajärjestelmän suunnittelu ja toteutus, rakennusmateriaalit ja ympäristön sähkömagneettiset häiriökentät vaikuttavat kuuluvuuteen, joten tiloihin jää usein alueita, joissa induktiosilmukan signaali on huonolaatuinen. Tämä ei kuitenkaan haittaa, jos induktiosilmukan kuuluvuusalueet on merkitty standardin mukaisesti. Qlu-kartoitus –palvelun avulla induktiosilmukan kuuluvuusalue testataan ja tuloksista koostetaan kartta. Kuuluvuuskartan avulla kuulolaitteiden käyttäjät löytävät helposti istumapaikat, joissa kuuluu hyvin. Indutiosilmukkaa voi hyödyntää myös erillisellä kuuntelulaitteella, mikäli huonokuuloisella seurakuntalaisella ei ole kuulolaitetta.

 

Puhu hiljaa elämän haasteista

 

Luottamuksellisissa tilanteissa kuten diakonia- tai sielunhoitotyössä sekä seurakuntien palvelupisteissä on tärkeää, että kuuntelualue on rajattu siten, että puhe ei kuulu ympäristöön. Keskustelun tulee sujua rauhallisesti, ääntä korottamatta ja väärinkäsityksiä välttäen. Näissä tilanteissa hyvin toteutettu, pienelle alueelle rajattu palvelupistesilmukka takaa hyvät keskusteluolosuhteet siten, että luottamuksellisuus säilyy.

 

Teemme kuuluvan näkyväksi

 

Induktiosilmukka määritellään SFS-EN 60118-4 standardissa. Siinä kuvataan yksityiskohtaisesti laatukriteerit, jotka induktiosilmukkajärjestelmän pitää täyttää: signaalin voimakkuus, taajuusvaste ja häiriösignaalien voimakkuus. Lisäksi standardi määrittelee, että riittävän näkyvä induktiosilmukasta kertova symboli ja kuuluvuusalueesta kertova kartta tulee sijoittaa tilan jokaisen sisäänkäynnin välittömään läheisyyteen. Järjestelmää ei voi kutsua induktiosilmukaksi, mikäli se ei täytä standardin vaatimuksia.

 

Qlu Oy tuottaa palveluita ja ratkaisuja, jotka auttavat huonokuuloisia henkilöitä toimimaan yhteiskunnassa yhdenvertaisina normaalikuuloisten kanssa. Palvelumme auttaa yhteiskuntaa täyttämään YK yleissopimuksessa vammaisten oikeuksista määritellyt esteettömyyden ja saavutettavuuden vaatimukset huonokuuloisten osalta. Autamme tarjoamaan kuulolaitteiden käyttäjille yhdenvertaiset kuulemisolosuhteet ja palvelutason julkisissa tiloissa.

 

Toimintamme ytimessä on kuuloesteettömyyden ja äänensiirtojärjestelmien laadun varmistaminen sekä tilojen esteettömyystiedon tuominen käyttäjien tietoisuuteen.

Kuulolaitteiden käyttäjät ja tilaisuuksien järjestäjät löytävät kuuloesteettömät tilat helposti verkkopalvelustamme  kuulokuvat.fi 

Yhteistyössä Kuuloliitto

Tee ehdotus julkisen tilan kartoituksesta

Ehdota kartoitusta

Haluatko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Ota yhteyttä!