Yleistä tietoa kuulemisesta

Kuulovamma eristää ja rajoittaa elämää huomattavasti. Erilaisia kuulovikoja tai kuulon alenemaa arvioidaan olevan noin 750 000 suomalaisella. Noin 300 000 suomalasta hyötyisi merkittävästi kuulokojeen käytöstä.  Kuulokojetta käyttää runsaat

100 000 suomalaisista.

 

Kuulolaitetta käyttävien määrä lisääntyy kansakunnan ikääntyessä ja kuuroina syntyneille lapsille asennettujen sisäkorvaistutteiden määrän kasvaessa. http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/sisakorvaistute/


Kuulemiseen erilaisissa tilaisuuksissa vaikuttavat melutaso, akustiikka ja äänentoisto.  Kuulolaitteita käyttävien ihmisten kuulemisen kokemukseen vaikuttaa näiden lisäksi myös äänensiirtojärjestelmän toiminta.  Yleisimmin käytetty, kuulolaitteen käyttäjän kannalta edullisin ja helppokäyttöisin äänensiirtojärjestelmä on induktiosilmukka.

http://www.kuuloliitto.fi/fin/kuulo/apuvalineet/induktiosilmukka/


Jotta kaikki kuulisivat toivotulla tavalla, täytyy akustiikkaa, äänentoistoa ja induktiosilmukan toimintaa tarkkailla ja huoltaa.


Lisää tietoa kuulemisesta löydät tästä linkistä: www.kuuloliitto.fi

Yhteistyössä Kuuloliitto

Tee ehdotus julkisen tilan kartoituksesta

Ehdota kartoitusta

Haluatko tehdä yhteistyötä kanssamme?

Ota yhteyttä!